Záruka 5 rokov

Kvalita výrobkov BRINK dovoľuje ponúknuť našim zákazníkom viac než len štandardnú európsku 2-ročnú záruku. BRINK ručí za svoje výrobky po dobu 5-tich rokov od dňa zakúpenia v kombinácii s programom servisnej prehliadky.

Ako postupovať?
Na uplatnenie 5-ročnej záruky majú nárok všetci zákazníci, ktorí zakúpili rekuperačnú jednotku produktovej rady Renovent alebo Flair, nechali si ju nainštalovať autorizovaným technikom a dbajú o pravidelnú servisnú prehliadku. 

Servisná prehliadka
Je vykonávaná autorizovaným technikom Brink raz do roka. 

Záručné podmienky

1.            Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady  alebo vady vzniknuté pri výrobe.

               Výrobca Brink Climate Systems zaručuje bezplatné dodanie náhradných dielov na výmenu poškodených častí.

2.            Brink Climate Systems nezodpovedá za chyby spôsobené:

Ako postupovať v prípade poruchy zariadenia 
V prípade poruchy alebo v prípade podozrenia na nesprávnu funkčnosť zariadenia je potrebné vypnúť zariadenie a informovať nás na tel. č. 02 43 29 13 45. Bude Vám oznámený ďalší postup podľa druhu závady.

Poistná udalosť
Ku každej žiadosti na záručný servis musí byť priložený doklad o kúpe a záručný list s potvrdením servisnej prehliadky.

Viac informácií
V prípade vašich otázok Vám radi odpovieme na tel. č. 02 43 29 13 45 alebo na adrese info@smartsunsro.sk