Reklamácie

Kedy máte nárok na uplatnenie reklamácie:
Uplatňujú sa vady výrobného charakteru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. V záujme predchádzania vzniku vád v súvislosti s nešetrným zaobchádzaním alebo s opotrebovaním je vždy dôležité pozorne si prečítať návod na použitie, ktorý je priložený k výrobku.

Ako postupovať pri reklamácii
Ak zistíte, že zakúpený tovar má vadu, nepoužívajte ďalej výrobok a bez zbytočného odkladu nás kontaktujte na tel. č. 0948891999. Bude Vám oznámený ďalší postup podľa druhu závady.

Kam zaslať reklamovaný tovar:
Reklamovaný tovar prosím zasielajte alebo doneste osobne na našu adresu:

Smartsun s.r.o.
Strojárenská 8
90027 Bernolákovo

Neprijímajú sa zásielky posielané na dobierku.

Odborný posudok
Výrobok bude poslaný na odborný posudok.
V závislosti od charakteru vady, budeme sa snažiť vybaviť vašu reklamáciu do 3 pracovných dní, v prípade zložitejšieho technického zásahu, maximálne do 30 dní.

Spôsob doručenia reklamačného protokolu
Po prijatí reklamácie vám doručíme e-mailom potvrdenie o uplatnení reklamácie.

Oznámenie o vybavení reklamácie
Ukončenie reklamačného konania Vám bude oznámené telefonicky a e-mailom. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Informácie o objednávke

* Meno:


* Priezvisko:


* E-mail:


* Telefón:


* ID objednávky:


Dátum objednania:

Informácie o tovare & dôvod pre reklamáciu

* Názov tovaru:

* Kód tovaru:

Množstvo:
* Dôvod reklamácie:
Tovar je rozbalený:


Poškodenie a ďalšie detaily:
Opíšte kód z obrázku do poľa nižšie: