Smartsun s.r.o.

Sídlo a fakturačná adresa

Budovateľská 29, 821 08 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súd Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47980/B, IČO 36 835 285

Z.I.: 5.000,00 € - splatené

IČO: 36835285
DIČ: 2022447878
IČ DPH: SK2022447878


 

Prevádzka

Strojárenská 8, 900 27 Bernolákovo
Kontaktná osoba: Ing. arch. Zuzana Ládyová
Tel.: 0948 891 999
E-mail: ladyova@smartsunsro.sk


 

Zákaznícke centrum
Tel.: 02 43 29 13 45  (Po - Pia: 9.00 - 17.30, So - Ne: zatvorené)     
E-mail: info@smartsunsro.sk


 

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN SK17 1111 0000 0010 0781 0019
SWIFT/BIC UNCRSKBX
Číslo účtu 1007810019/1111