Riadené vetranie a rekuperácia tepla, cena systému rekuperácie vzduchu


 

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla a s filtráciou vonkajšieho vzduchu vám zabezpečí príjemné prostredie v každej miestnosti vášho obydlia 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Úspora energií  

Spolupracujeme s popredným holandským výrobcom Brink Climate Systems B.V. V Holandsku je úspora energií tradíciou. Brink Climate Systems vyrába vzduchotechnické systémy viac než 50 rokov. Výroba zahŕňa všetky komponenty pre vetracie systémy do rodinných domov a do menších prevádzok. Vetracie systémy Brink nájdu uplatnenie v nasledujúcich stavbách:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • kancelárie
 • zdravotnícke strediská
 • školské zariadenia
 • športové zariadenia

Brink Climate Systems je uznávaným odborníkom na nízkoenergetické domy a pasívne domy.

Vlastná výroba

Všetky zariadenia a príslušenstvo sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Brink (vrátane tepelných výmenníkov, ktoré sú srdcom každého vetracieho systému). Vetracie zariadenia a tepelné výmenníky sú dostupné v rôznych výkonnostných prevedeniach. Súčasťou dodávky sú ventilačné potrubné rozvody a príslušenstvo. Air Excellent je inovatívny rozvodný systém pozostávajúci z antibakteriálnych ohybných potrubí a tvaroviek. Chod systému je veľmi tichý vďaka rovnomerným odporom, bez prenosu zvuku medzi jednotlivými miestnosťami. Kompletný systém potrubí, rozvádzačov a výustiek uľahčí inštaláciu a výrazne skráti dobu realizácie.

Znižovanie emisií CO2

Podľa smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov EPBD II – Energy Performance of Buildings Directive majú byť všetky nové objekty postavené od roku 2020 v takmer nulovom energetickom štandarde. Cieľom je znížiť závislosť členských krajín od primárnych energetických zdrojov a zároveň znížiť objem emisií CO2. Na Slovensku vstúpila do platnosti STN 730540-2:2013. Nová norma sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu a normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov spracované po 1. januári 2013. Nároky na objekty projektované od roku 2015 sú v norme označené ako „odporúčané“, požiadavky na budovy projektované po roku 2020 sú stanovené ako „cieľové“. V praxi to znamená, že energetický štandard budov postavených po roku 2020 sa bude približovať k nule.

Dom, ktorý dýcha

Nová technická norma sprísňuje, okrem iného, požiadavky na izoláciu stavieb. Takto takmer hermeticky uzavretá stavba sa nezaobíde bez riadeného vetrania. A ako to funguje? Brink Climate Systems predstavuje najefektívnejšiu metódu, systém riadeného vetrania so spätnou rekuperáciou tepla v zime a chladu v lete. Systém funguje na základe rovnotlakého nasávania čerstvého vzduchu z exteriéru a odsávania znehodnoteného vzduchu z interiéru. Riadené vetranie zabezpečí príjemné vnútorné prostredie po celý rok.

 Výhody ventilačného systému Brink Climate Systems:

 • prispieva k značnému šetreniu energie (približne od 300 mdo 400 m3 plynu ročne);
 • zaručuje zdravé a príjemné vnútorné prostredie;
 • prívod čerstvého vzduchu 7 dní v týždni 24 hodín denne;
 • extrémne tichá prevádzka;
 • jednoduchá montáž s minimálnymi servisnými zásahmi;
 • ventilačné zariadenia od Brink Climate Systems su vybavené meračom konštantného prietoku vzduchu CONSTANT FLOW, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu celého systému a znižuje čas potrebný pre počiatočné nastavenie.
 • Senzory CO2 zabezpečia komfort v akejkoľvek situácii. Pri väčšom množstve ľudí, než je obvykle, spustia intenzívne vetranie danej miestnosti.
 • NOVINKA: dvojzónová regulácia pre ešte vyšší komfort a pre výraznejšie šetrenie energie. Váš domov je možné rozdeliť podľa vašich prianí, napríklad na dennú a nočnú zónu.

  Centrálne nástenné rekuperačné jednotky FLAIR

Flair_325

  Centrálne  rekuperačné jednotky EXCELLENT

 Centrálne podstropné rekuperačné jednotky SKY 

Lokálna rekuperačná jednotka AIR 70

Obrázok2

Cena rekuperácie a kompletného systému núteného vetrania je ovplyvnená rôznymi faktormi (potrebný výkon jednotky, typ rozvodov, automatická regulácia senzormi, entalpický vymenník). V prípade záujmu neváhajte osloviť našu kanceláriu info@smartsunsro.sk a na základe pôdorysu, rezu a ďalších požiadaviek na prevádzku radi vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.