Riadené vetranie a rekuperácia tepla cena rekuperácia vzduchu


Zdravé bývanie bez kompromisov vetranie_brink

 

Predstava o našom komfortnom bývaní je odlišná v porovnaní s minulosťou. Naše nároky na pohodlie a energetickú účinnosť sa vzhľadom na ceny energií neustále zvyšujú. Moderné domy musia spĺňať viaceré požiadavky. Stále prísnejšie normy určujú technické parametre použitých materiálov a celkovej koncepcie stavby. Dnešné obydlia sú úspornejšie než tie v minulosti, ale sú zdravšie?

Projekty rodinných domov navrhujú kvalitné obvodové plášte a okná s výbornými izolačnými vlastnosťami, ktoré sú zárukou nepriepustnosti domu. V takýchto domoch sa stáva častejšie vetranie nevyhnutným. Pri nedostatočnom vetraní sa zvyšuje koncentrácia CO2, ktorá spôsobuje častú únavu, bolesti hlavy, poruchy spánku.

Okrem kysličníka uhličitého vzduch v našich domovoch často obsahuje znečisťujúce látky, akými sú plyn radónu (zo zeme) alebo formaldehyd uvoľňujúci sa z nábytku a z náterov. Nedostatočné vetranie a vysoká koncentrácia vlhkosti majú za následok výskyt plesní. Varením sa taktiež produkuje vlhkosť a často i nepríjemné pachy.

Otváranie okien nie je vždy riešením, pretože okrem obrovského plytvania energiou sa vytvára nie veľmi príjemné prostredie (chladné zimné dni alebo noci odradia takmer každého od pravidelného vetrania každé 2-3 hodiny po dobu aspoň 8 minút). Okrem zimomriavok otváranie okien má za následok plytvanie drahocennej energie a je v rozpore s našou snahou dosiahnuť čo najnižšie náklady na vykurovanie.

Otváraním okien sa dostávajú do nášho obydlia peľ, výtrusy húb, hmyz alebo iné znečisťujúce látky, napríklad smog z automobilovej dopravy alebo z vykurovania nevhodnými palivami. 

 

 

 

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla a s filtráciou vonkajšieho vzduchu vám zabezpečí príjemné prostredie v každej miestnosti vášho obydlia 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 

 

Úspora energií  

Spolupracujeme s popredným holandským výrobcom Brink Climate Systems B.V. V Holandsku je úspora energií tradíciou. Brink Climate Systems bola založená už v roku 1903 v meste Assen. S výrobou vzduchotechnických systémov začala v roku 1964. Výroba zahŕňa všetky komponenty pre vetracie systémy do rodinných domov a do menších prevádzok. Vetracie systémy Brink nájdu uplatnenie v nasledujúcich stavbách:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • kancelárie
 • zdravotnícke strediská
 • školské zariadenia
 • športové zariadenia

Brink Climate Systems je uznávaným odborníkom na nízkoenergetické domy a pasívne domy.

Chod systému Brink na princípe rovnotlakého vetrania (SK titulky)

rovnotlake5 vetranieff

 

Vlastná výroba

Všetky zariadenia a príslušenstvo sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Brink (vrátane tepelných výmenníkov, ktoré sú srdcom každého vetracieho systému). Vetracie zariadenia a tepelné výmenníky sú dostupné v rôznych výkonnostných prevedeniach. Súčasťou dodávky sú ventilačné potrubné rozvody a príslušenstvo. Air Excellent je inovatívny rozvodný systém pozostávajúci z plochých eliptických flexibilných potrubí a tvaroviek. Chod systému je veľmi tichý vďaka rovnomerným odporom, bez prenosu zvuku medzi rôznymi miestnosťami. Kompletný systém potrubí, rozvádzačov a výustiek uľahčí inštaláciu a výrazne skráti dobu realizácie.

Znižovanie emisií CO2

Podľa smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov EPBD II – Energy Performance of Buildings Directive majú byť všetky nové objekty postavené od roku 2020 v takmer nulovom energetickom štandarde. Cieľom je znížiť závislosť členských krajín od primárnych energetických zdrojov a zároveň znížiť objem emisií CO2. Na Slovensku vstúpila do platnosti STN 730540-2:2013. Nová norma sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu a normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov spracované po 1. januári 2013. Nároky na objekty projektované od roku 2015 sú v norme označené ako „odporúčané“, požiadavky na budovy projektované po roku 2020 sú stanovené ako „cieľové“. V praxi to znamená, že energetický štandard budov postavených po roku 2020 sa bude približovať k nule.

Dom, ktorý dýcha

Nová technická norma sprísňuje, okrem iného, požiadavky na izoláciu stavieb. Takto takmer hermeticky uzavretá stavba sa nezaobíde bez riadeného vetrania. A ako to funguje? Brink Climate Systems predstavuje najefektívnejšiu metódu, systém riadeného vetrania so spätnou rekuperáciou tepla v zime a chladu v lete. Systém funguje na základe nasávania čerstvého vzduchu z exteriéru a odsávania znehodnoteného vzduchu z interiéru. Riadené vetranie zabezpečí príjemné vnútorné prostredie po celý rok.

 Výhody ventilačného systému Brink Climate Systems:

 • prispieva k značnému šetreniu energie (približne od 300 mdo 400 m3 plynu ročne);
 • zaručuje zdravé a príjemné vnútorné prostredie;
 • prívod čerstvého vzduchu 7 dní v týždni 24 hodín denne;
 • extrémne tichá prevádzka;
 • jednoduchá montáž s minimálnymi servisnými zásahmi;
 • ventilačné zariadenia od Brink Climate Systems su vybavené meračom konštantného prietoku, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu celého systému a znižuje čas potrebný pre počiatočné nastavenie.
 • Senzory CO2 zabezpečia komfort v akejkoľvek situácii. Pri väčšom množstve ľudí, než je obvykle, spustia intenzívne vetranie danej miestnosti.
 • NOVINKA: dvojzónová regulácia pre ešte vyšší komfort a pre výraznejšie šetrenie energie. Váš domov je možné rozdeliť podľa vašich prianí, napríklad na dennú a nočnú zónu.

 

  Centrálne nástenne rekuperačné jednotky Renovent EXCELLENT

 

 Centrálne podstropné rekuperačné jednotky Renovent  SKY  

 

       Lokálna rekuperačná jednotka                  AIR 70

Obrázok2

 

 

Cena rekuperácie  a kompletného systému núteného vetrania je ovplyvnená rôznymi faktormi (potrebný výkon jednotky, typ rozvodov, automatická regulácia senzormi, entalpický vymenník). V prípade záujmu neváhajte osloviť našu kanceláriu info@smartsunsro.sk a na základe pôdorysu, rezu a ďalších požiadaviek na prevádzku radi vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.