Potrebuješ ENERGIU?
My jej máme dostatok aj pre vás.

Smartsun predstavuje syntézu skúseností nadobudnutých v priebehu 25-ročnej aktivity v odbore zaoberajúcemu sa produkciou energie z obnoviteľných zdrojov a riešeniami pri doúprave pitnej a procesnej vody.

Múry, strecha, okná sú prvky stavby rovnako ako technické zariadenia. Teplo, čerstvý vzduch, čistá voda sú neodmysliteľnou súčasťou komfortného bývania. Snažíme sa byť vašim partnerom pre moderné a efektívne bývanie.

Ponúkame vám kompletné riešenia na prípravu teplej úžitkovej vody, vykurovania objektov a dohrev bazénov ako aj zariadenia na výrobu elektrickej energie. Zaoberáme sa inštaláciou fototermických solárnych kolektorov, fotovoltaických panelov a tepelných čerpadiel. V oblasti riadeného vetrania s rekuperáciou zastupujeme na slovenskom trhu tradičného holandského výrobcu. Kompletné riešenia na zvýšenie kvality pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu, úpravu vody z vlastnej studne ako aj zariadenia so špecifickými požiadavkami zabezpečuje popredný taliansky výrobca.